tarieven

Een behandeling kost standaard € 80,- per uur. Ik hanteer een aangepast tarief voor studenten van € 50,- en voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau van €60,- per uur. Voor een gratis kennismakingsgesprek reserveer ik 30 minuten. Neem contact met me op en informeer naar de mogelijkheden!

Afspraken afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren, anders wordt de volledige behandeling in rekening gebracht.


vergoeding

Er is geen verwijzing van een arts nodig om een afspraak te maken. Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed, meestal in de aanvullende verzekering. Ik ben aangesloten bij beroepsverenging de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Op de site van de NFG kun je kijken of jouw verzekering haptotherapie vergoed.

www.de-nfg.nl/vergoedingen.html


dossier

Ik werk aan de hand van een dossier waarin we al onze bevindingen noteren en afspraken maken over de voortgang van de therapie. Ik las tijdens de begeleiding steeds evaluatiemomenten in om te checken of we nog goed bezig zijn en dan maken we eventueel weer nieuwe afspraken. Dit om oeverloze therapie die geen voortgang boekt te voorkomen ;-)

klachten

Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd wordt begeleid door mij, dan hoop ik dat je dat in eerste instantie met mij wil bespreken. Dit kan zowel voor mij als voor jezelf een mooi leermoment opleveren! Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon van de NFG:

Dhr. Theo Splinter,

06-46160403,

registratie

inTouch haptotherapie is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en heeft een licentie bij koepelorganisatie RBCZ. De praktijk is ingeschreven bij de KvK en beschikt over de persoonlijke AGB- en AGB-praktijkcode. Ook beschikt de praktijk over een KMS en heeft een WTZA licentie. De praktijk hanteert de meldcode Huiselijk Geweld.