voor wie

Vaak worden mensen naar de haptonoom doorverwezen als er sprake is van psychosomatische klachten. Wanneer je je niet bewust bent van je gevoelens, behoeften en lichamelijke reacties, of je negeert je gevoelens, dan kun je vastlopen, of erg in je hoofd blijven zitten. Dit kan allerlei klachten met zich meebrengen van psychische of lichamelijke aard: hoofdpijn, rugpijn, moeilijk slapen, hyperventilatie, moeheid, maar ook onzekerheid, niet durven, je gespannen voelen in contact, of juist almaar te veel willen, te veel doen, rondrennen en de rem niet kunnen vinden. Soms wringt de schoen in relaties met anderen of ervaar je problemen met je identiteit. In principe is haptotherapie geschikt voor iedereen die toe is aan persoonlijke groei en daarin begeleiding kan gebruiken!

Omdat het probleem vaak zit in de samenwerking tussen geest en lichaam is het ook goed van beiden uit te gaan. In de haptotherapie wordt daarom steeds afwisselend gepraat en lichamelijk gewerkt. Dit om woorden te geven aan ervaringen en inzichten voelbaar te maken.


Indicaties

Haptotherapeutische begeleiding is geschikt voor mensen:

  • die overbelast zijn (stress, overspannen, burn-out)
  • met weinig zelfvertrouwen / vertrouwen in anderen (onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, negatief zelfbeeld)
  • die moeilijk keuzes kunnen maken, veel twijfelen
  • met relationele problemen (partner, familie, vrienden, werk)
  • met identiteits- / zingevingsvragen zoals: wat wil ik en wat kan ik?
  • die overwegend rationeel reageren (het allemaal wel weten, maar moeilijk bij het gevoel kunnen komen)
  • met lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische achtergrond
  • die een grote verandering hebben doorgemaakt (verlies, trauma, nieuwe levensfase)