ons gevoel maakt geen denkfouten

"Hapto" betekent "ik raak aan" in het Oudgrieks. Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie; de leer van het gevoelsleven of affectiviteit. De haptotherapeut lost jouw problemen niet voor je op, neemt geen pijn weg, zegt niet wat moet, praat niet over goed of fout en biedt geen technieken of gedragsregels. Haptotherapie helpt je wel dichter bij je gevoel te komen, bij je eigen vermogen tot het oplossen van problemen en bij wat je echt wilt en belangrijk vindt. Dichter bij jezelf dus. Het helpt je ontdekken wat nodig is om je accu op te laden en gevuld te houden, zodat je weer verder kan en het leven beter aankan. Het maakt je bewust van je eigen lichaams- en gevoelsgrenzen, waardoor je die beter in acht kan nemen en aangeven. Het kan helpen bij het dragen van en omgaan met pijn en verlies en gidst je door mogelijke chaos van gedachten en gevoelens

Springt jouw denken ook vaak van de hak op de tak en merk je dat je veel gedachten hebt die niet allemaal noodzakelijk nuttig of waar zijn? Haptotherapie brengt je door aanraking, contactoefeningen en gesprekken meer in contact met je gevoelsleven. Je gevoel maakt immers geen denkfouten!

lichaamstaal

In de haptotherapie staat de ontmoeting tussen therapeut en cliënt centraal, tussen jou en mij dus. In die ontmoeting kan je ontdekken hoe je met jezelf en je omgeving omgaat. Het gesprek is een belangrijke pijler in de therapie, om een beeld van jou te krijgen en om woorden te geven aan ervaringen en gevoelens. In de gesprekken is er niet alleen aandacht voor wát je zegt, maar ook voor hóe je het zegt; voor non-verbale communicatie en voor lichaamstaal. Wist je dat 70% van onze communicatie non-verbaal is? Je eigen lichaamstaal leren lezen geeft je veel informatie over jezelf. Het lichaam liegt nooit!

posities, bewegingspatronen en bewegingsruimte

Een mens denk en voelt, maar vaak is het moeilijk daarin balans te houden en hoofd en lichaam met elkaar te laten communiceren. Je vindt van alles, maar het voelt niet zo. Je weet wel hoe het zou moeten, maar het daadwerkelijk veranderen in de praktijk lukt niet. Vaak zit je vast in één patroon; ‘ik zou wel anders willen, maar ik bén nu eenmaal zo’. Je kiest steeds weer dezelfde posities, ervaart geen mogelijkheid om het eens anders te doen. Die ‘bewegingspatronen’ zitten vaak diep verankerd en het is moeilijk er vat op te krijgen. In de haptotherapie krijg je meer zicht op die patronen en word je tijdens ervaringsgerichte oefeningen aangespoord om andere posities in te nemen. Zo krijg je steeds meer zicht op je eigen patronen en maak je je letterlijk meer bewegingsruimte eigen. Door die ervaren en ‘gewonnen’ bewegingsruimte ontdek je vaak zelf nieuwe wegen en mogelijkheden en kun je die ook steeds meer toepassen in je dagelijks leven, buiten de therapiekamer.

aanraking en bevestiging

Tot slot en tevens de kern van de haptotherapie is de aanraking. Die brengt je direct in contact met je lichaam en daarmee met jezelf, want voelen doe je met je lichaam. Aanraking maakt je bewust van je lichaamsgrens. Dat geeft duidelijkheid over je bestaan. Doordat je die grens beter gaat ervaren kun je buiten- en binnenwereld beter van elkaar onderscheiden en dat geeft zekerheid. Je weet beter waar jezelf ophoudt en waar de ander begint. De aanraking zet je stil bij jezelf en wat je werkelijk bezighoudt. Bij je "kern". Het kan ontspanning teweeg brengen maar ook spanning oproepen. Alles wat je tegenkomt is steeds bespreekbaar.

Aanraking geeft ook bevestiging. Door affectieve aanraking leer je dat je er mag zijn, en mag zijn wie je bent. Dit geeft zelfvertrouwen; ‘ik ben o.k.’. Aanraking en bevestiging (‘bevestigende stimuli’) zijn dus nodig om goed in je vel te zitten en je optimaal te kunnen (blijven!) ontwikkelen. Het kan zijn dat het je vroeg in je leven hieraan ontbroken heeft of dat het nu niet voorhanden of moeilijk aanspreekbaar is. Binnen de therapie ontdek je opnieuw het belang van deze ‘stimuli’ en zoeken we naar wegen dit opnieuw aan te spreken in je omgeving.

Aanraking is dus van levensbelang! Liefdevolle aanraking heb je als mens nodig om te kunnen overleven en je te kunnen ontwikkelen. Ten tijden van Corona is voor veel mensen duidelijk geworden hoezeer we aanraking en nabijheid van anderen nodig hebben. Ineens weten we allemaal wat een begrip als 'huidhonger' wil zeggen...gebrek aan aanraking en nabijheid maakt hongerig naar...contact!

de tastzin

In den beginne was er: de tastzin. De tastzin is 'de moeder' van onze zintuigen. Zonder tastzin zijn we nergens. De tastzin geeft je informatie over je omgevig en over jezelf. In de therapie leer je de vermogens van de tastzin weer aanspreken en benutten. Wel zo handig in een wereld waar er zoveel op je af komt en er vaak veel van je gevraagd wordt...